Uprava

Funkcija

Ime i prezime

Direktor

Prof. dr Miroslav Knežević

Sekretar škole

dipl. pravnik, Jelena Radumilo

Matični broj: 17922742
PIB: 111749844
Žiro račun: 160-6000000013893-80
Radno vreme studentske službe je od 09:00h do 16:00h