Osnovne strukovne studije

PRIJEMNI ISPIT 

Prijemni ispit za upis u PRVU godinu osnovnih stukovnih studija Visoke zdravstvene škole strukovnih studija „Medika“ školske 2020/2021. odrzaće se 20. jula 2020. u prostorijama škole ( Mitropolita Petra 8, Beograd, zgrada Centar za kulturu Vlada Divljan), u učionici broj 47.  na I spratu škole u 10h. 

Prijemni ispit se polaže za dva studijska programa :

 • Strukovna medicinska sestra ( 40 studenata )
 • Strukovni fizioterapeut ( 40 studenata )

Prijemni ispit za Strukovnu medicinsku sestru se polaze iz predmeta Zdravstvena nega.

Literatura iz zdravstvene nege :

 • Udžbenici iz zdravstvene nege za srednju medicinsku skolu

Prijemni ispit za Strukovnog fizioterapeuta se polaze iz predmeta Biologija.

Liteatura iz Biologije :

 • Biologija 1, Balos D. , Stevanović B. , Paunović K.,Stevanović Đ.
 • Biologija 2, Krumić M., Savić I. , Ćurčić B.
 • Biologija 3, Marinović D. , Anđelković M. ,Savić A., Diklić V.
 • Biologija 4, Cvetković D. , Lakušić D. , Matić G. , Korać A. , Jovanović S.

Prijemni ispit nosi 60 bodova.  

Sastoji od  30 pitanja po 2 boda. 

Konačan rezultat pri rangiranju kandidata je zbir uspeha u srednjoj školi ( ( I + II  + III + IV )  x 2 ) i osvojenih bodova na prijemnom ispitu. Maksimalan broj bodova iz srednje skole je 40. Maksimalan broj bodova na konacnoj rang listi je 100. 

 

Prijavljivanje kandidata 13.7. – 17.7.2020.
Prijemni ispit 20.07. 2020. 
Preliminarna rang lista 21. 07. 2020.
Konacna rang lista 24. 07. 2020.
Upis 27.07 – 31. 07. 2020.

 

PRIJAVA ZA UPIS

Kandidati prilikom prijave za upis podnose :

 • Izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija
 • Očitana lična karta ili fotokopija lične karte
 • Svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole
 • Lekarsko uverenje
 • Diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u visini od 5.000 dinara
 • (naknada se uplaćuje na tekući račun Škole broj 160-6000000013893-80 )

 

Detaljnije informacije o dokumentima potrebnim za prijavu i upis možete pronaci u Konkursu na sajtu.

STUDENTSKI SERVIS – KONKURS