Master studijski program

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija “Medika“ iz Beograda poseduje dozvolu za rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdatu po pozitivnom mišljenju Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta pod brojem 612-00-00318/6/2019-03 od 30. 9. 2019.

Menadžment u zdravstvu