Kontakt

KONTAKT:
Adresa: Mitropolita Petra br. 8, 11000 Beograd
Telefon: +381 60 202 2150

PIB: 111749844
Matični broj: 17922742
Tekući račun: 160-6000000013893-80

info@medika.edu.rs
www.medika.edu.rs

 


Jelena Radumilo, sekretar škole

Andrijana Vukelić, referent studentske službe
skola.medika@gmail.com
telefon: 060 5022 169

Jelena Gogić, referent studentske službe

Zlata Jokić, referent studentske službe
medikavisokaskola@gmail.com
telefon: 060 5022 166


Ljiljana Glišić, referent studentske službe
telefon: 060 5022 165


Dragana Vasić, bibliotekar
telefon: 060 5022 163