Cenovnik

CENOVNIK ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINU

 

Preuzmite Cenovnik

Preuzmite Odluka o visini školarine

*Plaćanje za cene iskazane u eurima vršiti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate