Cenovnik

CENOVNIK ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

 

 

*Plaćanje za cene iskazane u eurima vršiti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Napomena: Cenovnik važi za studente državljane Republike Srbije od 17.3.2020. godine