Naši profesori

Nastavno osoblje Visoke zdravstvene škole medika

Prezime,

srednje slovo,

ime

Zvanje

Uža naučna, umetn.odnos.stručna oblast za koju je biran

Antić D. Branislav

Profesor strukovnih studija

Hirurgija

Bulajić T. Sonja

Predavač

Farmakologija

Đorđević N. Ivana

Predavač

Interna medicina

Jovanović V. Dragan

Profesor strukovnih studija

Interna medicina

Jugović A. Jovan

Predavač

Psihijatrija i mentalno zdravlje

Knežević . B.Miroslav

Profesor strukovnih studija

Komunikologija i menadžment u zdravstvu

Kovačić-Popović A. Anita

Profesor strukovnih studija

Metodologija naučnog istraživanja, Socioterapija u rehabilitaciji

Mioljević B. Vesna

Profesor strukovnih studija

Medicinske nauke

Mladenović -Mihailović
D. Aleksandra

Profesor strukovnih studija

Ginekologija i akušerstvo

Nikolić M. Ljiljana

Predavač

Medicinske nauke

Paunović J. Vesna

Profesor strukovnih studija

Zdravstvena nega

Pavić S. Žarko

Profesor strukovnih studija

Patofiziologija i Menadžment u zdravstvu

Radosavljević D. Radoslav

Profesor strukovnih studija

Patologija,
Anatomija

Savčić-Koš M. Radmila

Profesor strukovnih studija

Pedijatrija

Savić D. Slovenka

Profesor strukovnih studija

Etika, mentalno zdravlje i Komunikologija

Savović M. Danilo

Profesor strukovnih studija

Pravne nauke

Sekulić S. Aleksandra

Predavač

Higijena i Socijalna medicina

Stanković G. Gradimir

Predavač

Hirurgija, Urgentna medicina

Tomić S. Marija

Predavač

Patologija i anatomija

Trifunović P. Snežana

Predavač

Fizikalna medicina i anatomija

Trutnovski-Kočović . N.Tamara

Predavač

Neuropsihijatrija, pedijatrija

Veličković M. Jasmina

Profesor strukovnih studija

Medicinske nauke

Vezmar Z. Milena

Predavač

Medicina,Fizikalna medicina

Vidanović I. Vojin

Profesor strukovnih studija

Socijalni rad i socijalna politika

Vlaisavljević M. Željko

Profesor strukovnih studija

Zdravstvena nega i Javno zdravlje

Anđelić S. Slavica

Profesor strukovnih studija

Ekonomija

Bošković R. Milan

Docent

Menadžment i marketing

Budimčić M. Milenko

Profesor strukovnih studija

Mikrobiologija

Cogoljević S. Maja

Vanredni profesor

Marketing i Menadžment i preduzetništa

Dobričić Čevrljaković D. Nevenka

Profesor strukovnih studija

Medicinske nauke

Đorđević V. Gordana

Redovni profesor

Informatika

Golubović-Stojanović M. Aleksandra

Profesor strukovnih studija

Ekonomija

Ilić B. Jelena

Docent

Higijena i medicinska

Lukić F. Ana

Nastavnik stranih jezika

Filologija

Martić D. Ivan

Nastavnik stranih jezika

Filologija

Milošević Ž. Jadranka

Docent

Lingvistika

Moretić-Mićić G. Snežana

Docent

Opšteobrazovni predmeti

Salević Obradović Z. Jasmina

Profesor strukovnih studija

Neurologija

Savić M. Marija

Nastavnik stranih jezika

Strani jezik

Stojanović T. Biljana

Predavač

Medicina

Stojanović R. Goran

Predavač

Medicina

Terzić S. Negra

Profesor strukovnih studija

Zdravstvena nega

  • Doc. dr Snežana Moretić-Mićić, osnovnu školu i gimnaziju završila u Loznici, Kembridžu (Engleska) i Bornmutu (Engleska). Diplomirala na osnovnim studijama, odbranila magistarski rad i doktorsku disertaciju na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Predavač engleskog jezika prosvetnih i akademskih institucija, kao i stručnih jezičkih instituta, kontinuirano od 1993. Prevodilac i inokorespondent engleskog jezika aktivno od 1998. (Međunarodna asocijacija prevodilaca – FIT, Pariz, Francuska). Sudski tumač – Ministarstvo pravde RS, stalni angažman od 2002. Recenzent udžbenika za engleski jezik,  angažovana  u Oxford centru i Ministarstvu prosvete RS, od 2012. Učestvovala na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, ukupno 28 do sada. Trenutno ima izbor u zvanje docenta i poziciju menadžera za predmet Engleski jezik na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd od 2016 . i na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija „Medika“, Beograd od 2020 . Član je više akademskih i stručnih, nacionalnih i međunarodnih udruženja.