Naši profesori

Nastavno osoblje Visoke zdravstvene škole medika

Prezime,

srednje slovo,

ime

Zvanje

Uža naučna, umetn.odnos.stručna oblast za koju je biran

Antić D. Branislav

Profesor strukovnih studija

Hirurgija

Bulajić T. Sonja

Predavač

Farmakologija

Đorđević N. Ivana

Predavač

Interna medicina

Jovanović V. Dragan

Profesor strukovnih studija

Interna medicina

Jugović A. Jovan

Predavač

Psihijatrija i mentalno zdravlje

Knežević . B.Miroslav

Profesor strukovnih studija

Komunikologija i menadžment u zdravstvu

Kovačić-Popović A. Anita

Profesor strukovnih studija

Metodologija naučnog istraživanja, Socioterapija u rehabilitaciji

Mioljević B. Vesna

Profesor strukovnih studija

Medicinske nauke

Mladenović -Mihailović
D. Aleksandra

Profesor strukovnih studija

Ginekologija i akušerstvo

Nikolić M. Ljiljana

Predavač

Medicinske nauke

Paunović J. Vesna

Profesor strukovnih studija

Zdravstvena nega

Pavić S. Žarko

Profesor strukovnih studija

Patofiziologija i Menadžment u zdravstvu

Radosavljević D. Radoslav

Profesor strukovnih studija

Patologija,
Anatomija

Savčić-Koš M. Radmila

Profesor strukovnih studija

Pedijatrija

Savić D. Slovenka

Profesor strukovnih studija

Etika, mentalno zdravlje i Komunikologija

Savović M. Danilo

Profesor strukovnih studija

Pravne nauke

Sekulić S. Aleksandra

Predavač

Higijena i Socijalna medicina

Stanković G. Gradimir

Predavač

Hirurgija, Urgentna medicina

Tomić S. Marija

Predavač

Patologija i anatomija

Trifunović P. Snežana

Predavač

Fizikalna medicina i anatomija

Trutnovski-Kočović . N.Tamara

Predavač

Neuropsihijatrija, pedijatrija

Veličković M. Jasmina

Profesor strukovnih studija

Medicinske nauke

Vezmar Z. Milena

Predavač

Medicina,Fizikalna medicina

Vidanović I. Vojin

Profesor strukovnih studija

Socijalni rad i socijalna politika

Vlaisavljević M. Željko

Profesor strukovnih studija

Zdravstvena nega i Javno zdravlje

Anđelić S. Slavica

Profesor strukovnih studija

Ekonomija

Bošković R. Milan

Docent

Menadžment i marketing

Budimčić M. Milenko

Profesor strukovnih studija

Mikrobiologija

Cogoljević S. Maja

Vanredni profesor

Marketing i Menadžment i preduzetništa

Dobričić Čevrljaković D. Nevenka

Profesor strukovnih studija

Medicinske nauke

Đorđević V. Gordana

Redovni profesor

Informatika

Golubović-Stojanović M. Aleksandra

Profesor strukovnih studija

Ekonomija

Ilić B. Jelena

Docent

Higijena i medicinska

Lukić F. Ana

Nastavnik stranih jezika

Filologija

Martić D. Ivan

Nastavnik stranih jezika

Filologija

Milošević Ž. Jadranka

Docent

Lingvistika

Moretić-Mićić G. Snežana

Docent

Opšteobrazovni predmeti

Salević Obradović Z. Jasmina

Profesor strukovnih studija

Neurologija

Savić M. Marija

Nastavnik stranih jezika

Strani jezik

Stojanović T. Biljana

Predavač

Medicina

Stojanović R. Goran

Predavač

Medicina

Terzić S. Negra

Profesor strukovnih studija

Zdravstvena nega

 • Dr Željko Vlaisavljević
  Doktor medicinskih nauka, redovni profesor strukovnih studija na Visokoj zdravstvenoj školi Medika,
  autor priručnika i knjiga za medicinske sestre, profesor po pozivu u zemlji I inosranstvu, izvršni urednik
  naučnog časopsa “Sestrinska vizija”, dobitnik više nagrada: 1. Nagrada za najbolju poster prezentaciju
  pripremljenu na Kongresu UINARS 2010 Udruženja medicinskih sestara intenzivne nege, anestezije i
  reanimacije Srbije, mart 2010. 2. Zahvalnost kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju profesije
  promocije zdravlja, medicinskih sestara i aktivnosti stručnih udruženja. Savez zdravstvenih radnika
  Republike Srbije, Udruženje medicinskih sestara i babica tehničara Srbije.maj 2007.3. Međunarodna
  nagrada organizacije INSO koja prati rad istraživača iz oblasi inžinjera i medicine 2022. Dobitnik
  povelje „Čuvar života“ IV kongres UINARS, Niš septembar 2014.Autor mnogobrojnih naučnih
  radova publikovanih u zemlji i svetu. Zaposlen kao rukovodilac kabineta za endoskopiju i
  ultrazvuk na Klinici za gastroenterologijui hepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
  Osnivać udruženje “ Zajedno za novi život”.


 • Doc. dr Snežana Moretić-Mićić, osnovnu školu i gimnaziju završila u Loznici, Kembridžu (Engleska) i Bornmutu (Engleska). Diplomirala na osnovnim studijama, odbranila magistarski rad i doktorsku disertaciju na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Predavač engleskog jezika prosvetnih i akademskih institucija, kao i stručnih jezičkih instituta, kontinuirano od 1993. Prevodilac i inokorespondent engleskog jezika aktivno od 1998. (Međunarodna asocijacija prevodilaca – FIT, Pariz, Francuska). Sudski tumač – Ministarstvo pravde RS, stalni angažman od 2002. Recenzent udžbenika za engleski jezik,  angažovana  u Oxford centru i Ministarstvu prosvete RS, od 2012. Učestvovala na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, ukupno 28 do sada. Trenutno ima izbor u zvanje docenta i poziciju menadžera za predmet Engleski jezik na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd od 2016 . i na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija „Medika“, Beograd od 2020 . Član je više akademskih i stručnih, nacionalnih i međunarodnih udruženja.|

 • dr Anita Kovačić Popović rođena je 1987. godine u Novom Sadu. Doktorirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Trenutno je zaposlena kao nastavnik strukovnih studija u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija „Medika“. Usavršavanje je nastavila i u smeru Neuro-Linguistic Programming – IANLP, gde je stekla zvanje NLP Master. Osnivač je Asocijacije prirodne i šumske medicine – Forest, čiji je cilj očuvanje i unapređenje fizičkog, mentalnog i duhovnog zdravlja ljudi. Ima licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u oblasti socijalne zaštite. Autor je i koautor naučnih radova objavljenih u časopisima međunarodnog značaja verifikovanih posebnom odlukom (M24), radova u tematskim zbornicima međunarodnog značaja (M14), radova u istaknutim nacionalnim časopisima (M52) i saopštenja sa skupova nacionalnog i međunarodnog značaja (M33, M34, M63, M64). Ostvarena je i u oblasti književnog stvaralaštva, kroz objavljivanje romana i kratkih književnih dela.

 • Dr sci med Vesna Mioljević, Naučni saradnik
  Diplomu doktora medicine stekla na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zvanje specijaliste
  epidemiologije stekla 2001.god. Od 2001.god. zaposlena je u Službi za bolničku epidemiologiju
  i higijenu ishrane u Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije. Magistarsku tezu odbranila je
  2008. god., 2010.god. stekla je zvanje primarijus, a 2014.god. odbranila je doktorsku tezu. Od
  2018.god. naučni je saradnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
  Usavršavala se u Švajcarskoj, Francuskoj i Sloveniji. Predsednik je Udruženja za sterilizaciju i
  dezinfekciju Srbije. Autor je preko 50 naučnih radova u domaćim i inostarnim medicinskih
  časpoisima. Član je domaćih i inostranih asocijacija koje se bave prevencijom i kontrolom
  bolničkih infenkcija.
 • Dr Vojin Vidanović
  Magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, iz oblasti socijalnog rada i
  socijalne politike.
  Objavio je dve monografije, više stručnih članaka i jednu zbirku pesama.
  Posesduje višegodišnje predavačko iskustvo a kao socijalni radnik je radio u ustanovama za
  odrasla i starija lica.
  Od 2020. godine je zaposlen kao profesor strukovnih studija na Visokoj zdravstvenoj
  strukovnoj školi Medika


 • Prof. dr.sc. mrd. Branislav Antić
  neurohirurg
  Akademska karijera:
   1981; Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
   1988; Specijalizacija neurohirurgije, Vojnomedicinska akademija u Beogradu
   1994; Doktorat, Vojnomedicinska akademija u Beogradu (tema: Indikacije za hirurško
  lečenje trigeminalne neuralgije mikrovaskularnom dekompresijom)
   2000; Docent, Vojnomedicinska akademija u Beogradu
   2005; Vanredni profesor, Vojnomedicinska akademija u Beogradu
   2010; Redovni profesor, Vojnomedicinska akademija u Beogradu
  Radno iskustvo:
   1983-2017; Klinika za neurohirurgiju VMA, na raznim funkcijama
   2017-2021; Privatna praksa: konsultant za neurohirurgiju i hirurgiju bola
  Nastavnička karijera:
   2000-2017; Član/predsednik ispitne komisije za specijalizaciju iz neurohirurgije i mentor
  specijalizantima, magistrantima i doktorantima, Vojnomedicinska akademija u Beogradu
   2006-2016; Predavač za predmet anatomija, Stomatološki fakultet Pančevo
   2012-2017; Predavač za predmet hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta Ministarstva
  odbrane (VMA)
  Publicistika:
  Objavio oko 120 radova u inostranim i domaćim stručnim časopisima i zbornicima kongresa i
  simpozijuma. Autor (urednik) dve knjige i autor većeg broja poglavlja u 5 knjiga.


 • Profesor Aleksandra Mladenović Mihajlović.
  Završila medicinski fakultet u Beogradu 1982 godine sa prosečnom ocenom 9,14.
  Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila 1991 godine sa odličnom ocenom.
  Zvanje primarijusa stekla 2001 godine.
  Doktorske studije završila 2013 godine i tako stekla status doktora medicinskih nauka.
  Od 2002 – 2009 godine bila načelnik odeljenje konzervativne ginekologije sa operativom.
  Od 2009 – 2013 godine bila na čelu Bolnice za ginekologiju i akušerstvo “KBC Zvezdara”.
  Preko 75 stručnih štampanih radova.
  Koautor studentskog (univerzitetskog) udžbenika za ginekologiju i akušerstvo.
  Koautor udžbenika “Anemije” za postdiplomske studije Medicinskog fakulteta.
  Koautor udžbenika “Ginekologija i nega” za IV razred srednje medicinske škole.
  Koautor udžbenika “Ginekologija i nega” za III razred srednje medicinske škole.