Kongres ,,Na istom putu – ka istom cilju”

Na Zlatiboru je prethodnog vikenda održan Nacionalni zdravstveni kongres sa
međunarodnim učešćem pod nazivom ,,Na istom putu – ka istom cilju”. Kongres je
organizovalo Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije –
Eskulap.
Za tri dana, koliko je trajao Kongres, predstavljeno je više od 70 naučnih
saopštenja. 320 predavača, od kojih 100 čine lekari, održali su svoja predavanja i
preneli rezultate svojih istraživanja. Kongres je okupio stručnjake iz Republike
Srbije, ali i sa teritorije čitavog Balkana.
Kongres je podržan od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a učesnicima
se obratio i državni sekretar doc dr Aleksandar Stefoski. Na skupu su prisustvovali
i predstavnici Balkanske asocijacije medicinskih sestara – BAMS.


Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Medika takođe je podržala kongres
svojim aktivnim učešćem.
Sve aktivnosti naše škole su u svrhu praćenja savremenog razvoja profesije.
Svojim stručnim radom, edukacijama i aktivnostima težimo da, kako kroz teorijska
tako i praktična znanja, iskustva iz svog delokruga rada ta znanja proširimo sa
ciljem pružanja što kvalitetnijeg obrazovanja naših studenata koji će se nakon
školovanja brinuti o zdravstvenoj nezi naših građana.
Profesor Melanija Ilić i profesor Negra Terzić prisustvovale su Kongresu i
predstavile rad Medike koja je za kratko vreme postala jedna od najprepoznatljivih
škola u kojima se studenti obrazuju za zvanja medicinskih radnika.