Category: Studenti

Javni poziv studenati

Prema ugovoru o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisan između Visoke zdravstvene škole strukovnih studija Medika i nacionalne Fondacije Tempus u okviru Erazmus+ programa mobilnosti KA131,Visoka […]

JAVNI POZIV

ZA MOBILNOST STUDENATA VISOKE ZDRAVSTVENE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA MEDIKA U OKVIRU PROGRAMA ERAZMUS+ KA131 Prema ugovoru o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisan između Visoke zdravstvene […]

JAVNI POZIV

ZA MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA VISOKE ZDRAVSTVENE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA MEDIKA U OKVIRU PROGRAMA ERAZMUS+ KA131 Prema ugovoru o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisan […]

Naši studenti osvojili pehar na Akademijadi

Ove godine sportski susreti Akademija i Visokih škola strukovnih studija Srbije u organizaciji SKAS-a održani su u Grčkoj, u Paraliji. Ukupno je učestovovalo 17 škola […]