POSETA NAŠEG PROFESORA FAKULTETU U OSIJEKU

Redovni profesor VZŠSS Medika Željko Vlaisavljević posetio je Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
Sveučilištva Strossmayer u Osijeku. Poseta je realizovana kao deo saradnje naše škole i Fakulteta u
Osijeku, a kao deo programa Erasmuss mobilnosti koji je namenjen usavršavanju studenata i profesora.
U sklopu posete, profesor Vlaisavljević je obišao Klinički zavod za transfuzijsku medicinu, KBC Osijek,
Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju, novoizgrađeni deo Urgentnog centra. Tokom posete,
profesor je imao priliku i da vidi kako se visokoobrazovne sestre edukuju u samim bolnicama, a takođe i
da prisustvuje održavanju ispita na samom Fakultetu, da se upozna sa nastavnim planom, izgledom
kabineta, izvođenjem nastave (i teorijske i praktične).
-Utisci su izvanredni. Ovo je iskustvo koje je nezaboravno i koje bi bilo lepo ponoviti. Upoznao sam veliki
broj novih kolega, razmenili smo iskustva, video sam način na koji studenti stiču znanje ali i video stvari
koje bi bile primenljive i u našoj školi – rekao je profesor Vlasisavljević nakon povratka u Beograd.