JAVNI POZIV

Prema ugovoru o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisan između Visoke zdravstvene
škole strukovnih studija Medika i nacionalne Fondacije Tempus u okviru Erazmus+ programa
mobilnosti KA131, projekat broj 2022-1-RS01-KA131-HED-000062729, Visoka zdravstvena
škola strukovnih studija Medika (VZŠSS MEDIKA) objavljuje Javni poziv za odlaznu mobilnost
studenta VZŠSS MEDIKA prema visokoškolskim ustanovama iz država članica EU i trećih
zemalja pridruženih Programu.

Link Javni poziv studenti