Javni poziv za mobilnost studenta

Prema ugovoru o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisan između Visoke zdravstvene škole strukovnih studija Medika i nacionalne Fondacije Tempus u okviru Erazmus+ programa mobilnosti KA131, projekat broj 2022-1RS01KA131HED000062729, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Medika (VZŠSS MEDIKA) objavljuje Javni poziv za odlaznu mobilnost studenta VZŠSS MEDIKA prema visokoškolskim ustanovama iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu.

Link Javni poziv za mobilnost studenata za stručnu praksu