Međunarodni kongres zdravstvenih radnika

Predstavnici Visoke škole zdravstvenih stukovnih studija ,,Medika” učestvovali su na  međunarodnom kongresu zdravstvenih radnika koji su organizovali Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije Eskulap i Balkanska asocijacija medicinskih sestara. Kongres je održan na Zlatiboru, a ispred škole je svoje radove objavilo i prezentovalo više profesora, saradnika i studenata škole.

Predstavnici ,,Medike” su razmenili iskustvo sa kolegama iz celog regiona, ali i upoznali prisutne sa aktivnostima, nastavnim planom i programom koji pružaju svojim studentima.