Poster prezentacija naše studentkinje proglašena za najbolju na Nacionalnom Kongresu

Naši studenti beleže sjajne rezultate na studijama, u zdravstvenim institucijama i
organizacijama u kojima su radno angažovani i na konferencijama na kojima učestvuju.
Za svaku pohvalu je uspeh naše studentkinje druge godine Jelene Dunjić iz Kruševca
koja je na Nacionalnom Kongresu glavnih sestara, sestara i babica iz prakse i profesora
zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji se održao na Tari krajem novembra
osvojila posebno priznanje.
Njena poster prezentacija na temu ,,Tumori dojke” proglašena je za najbolju i osvojila je
prvu nagradu u svojoj sesiji.