SEMINAR SKAS-a NA PALIĆU

Naša studentkinja i članica Studentskog parlamenta škole Medika Dragana Ćurčić prisustvovala
je seminaru Studentske konferencije Akademskih i Visokih škola (SKAS). Dragana je ujedno i
predstavnik naše škole u SKAS-u. Seminar je održan na Paliću i okupio je veliki broj studenata
iz cele zemlje. Studenti su imali priliku da se upoznaju ali i razmene znanje i iskustva, kao i da
kreiraju nove planove i akcije koji imaju za cilj da studentima pruže pomoć i unaprede rad
Studentskih parlamentima.
– Tema samog seminara bila je "Studentsko organizovanje i rad samih parlamenata", u cilju da se
pomogne novonastalim parlamentima. Izlaganje je izvodio predsednik SKAS-a u cilju da se
ojača sam parlament, da se pomogne studentima, olakša njihovo školovanje. Organizator ovog
skupa su svi parlamenti Akademskih i Visokih škola. Izuzetno sam počastvovana što sam kao
predstavnik svoje škole Medika učestvovala u radu i stekla znanje koje će mi pomoći da sa
kolegama još bolje organizujemo rad studentskog parlamenta škole i unapredimo položaj
studenata – rekla je Dragana.
Sumirajući utiske Dragana je istakla da je studentski parlament institucija od važnosti za studente
i da je ovakav vid seminara koristan da bi se čula iskustva i drugih škola, ali i stvorila mogućnost
za saradnju.
-Moj generalni utisak je izvanredan. Upoznala sam veliki broj ljudi koji su u mnogome različiti a
delimo isto mišljenje a to je da je obrazovanje bitno za odrastanje i socijalizaciju svakog
pojedinca i da zajedničkim snagama možemo da doprinesemo boljim uslovima obrazovanja. Bilo
je jako inspirativno za mene, jer sam imala osećaj kao deo nečeg velikog,razmenjivali smo svoja
mišljenja i stavove i kreirali nove ideje. Ovo mi je drugi seminar u ovakom većem broju
studenata, Sama organizacija bori se za studente, i da se više stavi akcenat na dualno
obrazovanje, koje omogućava studentu na sticanju znanja kako u školi tako u nekoj
kompaniji,zdravstvenoj instituciji i slično što je od velikog značaja.