Učešće profesora i studenata Medike na Nacionalnom kongresu sa međunarodnim učešćem

Sve aktivnosti naše škole su u svrhu praćenja savremenog razvoja profesije.
Svojim stručnim radom, edukacijama i aktivnostima težimo da, kako kroz teorijska
tako i praktična znanja, iskustva iz svog delokruga rada ta znanja proširimo sa
ciljem pružanja što kvalitetnijeg obrazovanja naših studenata koji će se nakon
školovanja brinuti o zdravstvenoj nezi naših građana.
Stoga smo kao škola podržali Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem poda
nazivom Kroz vreme i okolnosti koji je održan na Zlatiboru. Naši profesori, nastavnici
veština, sadašnji i bivši student su učestvovali na Kongresu, kako u svojstvu predavača
tako i učesnika sa ciljem da razmene iskustva sa svojim kolegama ali i steknu nova
znanja.
Kongres je organizovalo Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije –
Eskulap. Za tri dana, koliko je trajao Kongres na Zlatiboru, predstavljeno je više od 100
naučnih saopštenja. 320 predavača, od kojih 100 čine lekari, održali su svoja predavanja
I preneli rezultate svojih istraživanja. Po prvi put je održana i sesija posvećena samo
fizioterapeutima koja je našim studentima bila od velikog značaja. Kongres je okupio
stručnjake iz Republike Srbije, ali i sa teritorije čitavog Balkana – Republika Srpska,
Bosna I Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Slovenija.Na skupu su
prisustvovali i predstavnici Balkanske asocijacije medicinskih sestara – BAMS.
S obzirom da se datum Kongresa poklopio i sa 22.aprilom – Danom planete Zemlje naši
profesori i studenti su učestovovali i u lepoj akciji – sadnji drveća u blizini vodopada
Gostilje.