Studije

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija „Medika“ je samostalna visokoškolska ustanova koja realizuje trogodišnje studije (180 ESP bodova) na studijskim programima:
• Strukovna medicinska sestra
• Strukovni fizioterapeut

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA

Sestrinstvo je jedna od osnovnih pro fesija zdravstvene struke, zasnovana na sistematizovanom korpusu multi disciplinarnih i specifičnih sestrinskih znanja i veština. Profesija je usmerena ka čuvanju, negovanju, unapređivanju zdravlja celokupne populacije, lečenju, rehabilitaciji i resocijalizaciji obolelih. Za ostvarivanje ove funkcije neophodan je funkcionalan, efektivan i fleksibilan sistem obrazovanja, koji će studentu omogućiti da stekne znanja, veštine i sposobnosti, radi efikasnog uključivanja u svet rada i nastavak školovanja.

STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT

Fizioterapeuti pomažu bolesnim i povređenim osobama u povećanju pokretljivosti, ublažavanju bola te sprečavanju i ublažavanju trajnih posledica bolesti i povreda. Uloga fizioterapeuta proširuje se i na sprečavanje bolova i bolesti sistema za kretanje podučavanjem ljudi o pravilnom držanju i kretanju. Trajno prate pacijentovo stanje i napredak i prema potrebi prilagođavaju program fizioterapije. Prilikom rada, kao i školovanjem, fizioterapeuti mogu razvijati posebne veštine potrebne za rad na pedijatriji, gerontologiji, ortopediji, neurologiji, kardiologiji, ginekologiji ili u području sportske medicine.