,,Dani Univerzitetske dečje klinike 2022“

U školi Medika uvereni smo da su za razvoj dečje medicine ključni kontinuirano učenje i razmena znanja i
iskustava dečjih lekara i medicinskih sestara iz cele zemlje i šire. Stoga smo se odazvali pozivu da
budemo deo tradicionalnog simpozijuma medicinskih sestara i tehničara pod nazivom ,,Dani
Univerzitetske dečje klinike 2022“.
Doc dr Siniša Dučić, vd direktor UDK i dipl.med.sestra Milica Pavićević glavna medicinska sestra UDK
svečano su otvorili skup i pozdravili veliki broj prisutnih kolega u ime Organizacionog odbora.
Za medicinske sestre i tehničare i ove godine je bilo pripremljeno mnoštvo aktuelnih tema, koje su
predstavili vrsni stručnjaci, a govorilo se i o usko specifičnim temama iz oblasti zdravstvene nege. Na
simpozijumu su predstavljene aktuelne teme u pedijatriji, odabrane tematske celine i razmena iskustava
u okviru okruglih stolova.
Naš profesor Melanija Ilić ispred škole Medika učestvovala je aktivno u diskusiji. Dr Ilić je pedijatar-
neonatolog i svojim znanjem i iskustvom doprinela je kvalitetu sastanka i samog simpozijuma.