Prva generacija master studenata uspešno odbranila master radove

Prva generacija naših master studenata uspešno je odbranila svoje master radove.
Ponosni smo na naše studentkinje Mariju Stanković, Bojanu Radulović, Maju
Katić, Emina Husić, Miloša Mihajlovića koje su odbranili svoje master radove i
stekli diplomu strukovnih master studija ,,Menadžment u zdravstvu".

Naši master studenti su zaposleni u zdravstvenim institucijama i diploma i znanje
koje su stekli na našim studijama omogućiće im da još kvalitetnije obavljaju svoje
radne zadatke.
Master studijski program ,,Menadžment u zdravstvu“ akreditovan je od strane
nadležnih institucija.