Konferencija Balkanske asocijacije medicinskih sestara

U Skupštini grada Beograda 26. marta održana je konferencija Balkanske
asocijacije medicinskih sestara.
Balkansko udruženje medicinskih sestara je dobrovoljna, stručna, nevladina,
neprofitna organizacija koja okuplja medicinske sestre na Balkanu u cilju
promocije medicinske struke, ali i edukacije medicinskih sestara. Jedan od
najvažnijih ciljeva ove asocijacije je unapređenje statusa sestrinske profesije u
balkanskim zemljama.
Na konferenciji su bile prisutne eminentne ličnosti sestrinske profesije iz zemalja
regiona, predstavnici vlada država članica i mnogi druge zemlje. Visoka škola
strukovnih studija Medika imala je svoje predstavnike na konferenciji i svojim
učešćem podržala je ideju BAMSa jer verujemo da su edukacija, znanje i
usavršavanje ključ za sestrinsku profesiju.
Na konferenciji je posebna pažnja bila posvećena unapređenju položaja
medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu, a pored prezentovanja dosadašnjeg
rada u ovoj oblasti, konferencija se posvetila i kreiranju planova za buduće
aktivnosti koje su važne za ovu profesiju.
I u teškim vremenima pandemije sestrinstvo je pokazalo svoju snagu i zajedništvo,
rečeno je na konferenciji.
Predsednik Balkanske asocijacije medicinskih sestara  Goran Mošić istakao je da je
bitno da se ukaže na medicinske sestre i da se na najbolji način zdravstveni sistem
svih zemalja balkanske regije podigne na jedan viši nivo. Konferenciji je, kao
predstavnik Ministarstva zdravlja Republike Srbije, prisustvovao državni sekretar
doc dr Predrag Sazdanović koji se takođe obratio skupu.
Medicinske sestre i tehničari, sa lekarima čine tim, a bez timskog rada ne može se
doći do najboljeg kvaliteta zdravstvene zaštite.