Ministar prosvete posetio ,,Mediku”

Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić posetio je našu  Visoku zdravstvenu školu stukovnih studija ,,Medika”.
Ministar Ružić je istakao značaj škole koja studentima omogućava da stiču znanja iz oblasti koja je neophodna našem društvu, imajući u vidu da je zdravlje naroda preduslov za sve ostale aktivnosti kako pojedinca tako i društva u celini.
Ministar je sa rukovodstvom škole razgovarao o uslovima studiranja, o primeni stečenih veština  u kasnijem radu, kao i o planovima škole za naredni period.
 Tokom posete obišao je  slušaonice i kabinete gde se održava nastava  i uverio se da su uslovi za učenje savremeni.
U planovima obrazovanja su podjednako zastupljeni praksa i sticanje teorijskog znanja. Obrazovanje koje studenti stiču i veštine koje primenjuju u praktičnoj nastavi su na visokom nivou zahvaljujući kompetentnom nastavnom kadru.
,,Dragoceno je da naš obrazovani sistem poseduje i privatnu inicijativu koja dovodi do edukacije traženih profila zanimanja. Jedan od primera je i Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Medika”, istakao je ministar.