Medika i Forest uspešno realizovali projekat na opštini Palilula

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Medika u partnerstvu sa Asocijacijom prirodne i
šumske medicine – Forest uspešno je realizovala projekat pod nazivom Psihosocijalna podrška
ranjivim kategorijama – radionice.
Projekat je predstavljao konkretan vid podrške ranjivim kategorijama stanovništva, doprinoseći
unapređenju mentalnog i fizičkog zdravlja, poboljšanju odnosa u porodičnom, poslovnom i
socijalnom okruženju, kao i povećanje radne produktivnosti.
Zajednički projekat naše škole i Asocijacije Forest direktno je usmeren na najranjivije kategorije
stanovništva a to su mladi i osobe starije dobi. Prepoznajući problem u našem društvu, kao vid
podrške, organizovali smo grupne radionice koje su bile usmerene na podizanje svesti kod
mladih i starih osoba o posledicama lošeg kvaliteta života, a koncipirane su kao grupna
psihosocijalna podrška, ishrana i zdrave životne navike, komunikacijom do motivacije i
poboljšanja odnosa, zavisnost od interneta i ponašanja na društvenim mrežama.
Učešćem u radionicama učesnici su dobili potrebne informacije, podršku, savete a stečeno
znanje doprineće značajno zadovoljstvu, produktivnosti i poboljšanju međuljudskih odnosa. Ovaj
način rada predstavlja značajnu dopunu sistemu zdravstvene zaštite.
Sam projekat je realizovan krajem  2022. godine, a višenedeljna edukacija održana je u
prostorijama škole Medika.
Projekat je podržala i GO Palilula – Beograd koja je prepoznala značaj teme i učestvovala u
sufinansiranju projekta.