Objavljen prvi broj Medikinog naučnog časopisa – Annals of Nursing

Škola Medika sa ponosom objavljuje da je objavljen prvi broj našeg stručnog časopisa Annals of
Nursing.
Medika nastoji da paralelno sa stalnim unapređenjem svojih obrazovnih programa intenzivira
istraživački rad, što postojanju i redovnom izlaženju naučnog časopisa institucije posebno daje
na značaju.
Annals of Nursing je interdisciplinarni naučni časopis, pokrenut 2022. godine, koji objavljuje
naučne i stručne radove iz različitih naučnih oblasti. Izdavač časopisa je Visoka zdravstvena
škola strukovnih studija Medika, a glavni urednik profesor Goran Bjelojević. Časopis će izlaziti
kvartalno, a radovi su na engleskom jeziku.
Časopis je pokrenut sa ciljem da doprinose razvoju naučnog podmlatka i stvaranju uslova za
bolji protok ideja, dostignuća, znanja kao i da predstavi rezultate istraživanja. Časopis promoviše
vrednosti i dostignuća naučnog rada i saradnje među različitim akterima naučne i obrazovne
javnosti u Republici Srbiji i regionu.
Annals of Nursing objavljuje radove koji zadovoljavaju opšte standarde koji važe za naučne
radove u nauci, a što se potvrđuje pozitivnim recenzijama sačinjenim od strane dva nezavisna
recenzenata u anonimnom postupku. Takođe, uz profesore iz naše škole, redakcijski odbor čine i
eminentni profesori iz inostranstva.
Naučni časopis Annals of Nursing podržava našu misiju da Medika postane još snažniji
obrazovani centar, kako za studente osnovnih i master studija, tako i usavršavanju nastavnog
kadra.