Održan Kongres zdravstvenih radnika u Banja Luci

U Banja Luci je održan V kongres I XX simpozijum medicinskih radnika u organizaciji Udruženja
Anestetičara medicinskih sestara/tehničara intenzivne terapije reanimacije urgentne medicine i
transfuzije u BiH „PULS“.
Kongresu i simpozijumu su prisustvovali predstavnici medicinske struke iz gotovo svih država
regiona.
Veliki broj naših kolega predstavilo održao je predavanja i poster prezentacije.
Škola Medika takođe je bila prisutna. Razmenom iskustva i širenjem znanja sa kolegama iz
regiona, naši eminentni profesori predstavili su svoje naučne radove i rezultate istraživanja.