Profesori Medike učestvovali su na značajnim zdravstvenim skupovima

Na četvrtom Simpozijumu Unije udruženja medicinskih sestara o tehničara Republike Srbije
učestvovali su profesori škole Medika. Simpozijum je održan u maju na Zlatiboru.
Profesor Melanija Ilić i predstavnici škole Medika odazvali su se pozivu da učestvuju u na XV
Kongresu Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije koji je održan
u Vrnjačkoj banji.
Izražavamo ovim putem zahvalnost i poštovanje za pozive da naši eminentni profesori uzmu
aktivno učešće na značajnim, zdravstvenim skupovima kroz predstavljanje svojih naučnih radova
i istraživanja za potrebe korisnika zdravstvene zaštite naše države.