MEDIKA, FOREST I GO PALILULA REALIZOVALI PROJEKAT PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Medika u partnerstvu sa Asocijacijom
prirodne i šumske medicine – Forest i podrške GO Palilula uspešno je realizovala
projekat pod nazivom Psihosocijalna podrška ranjivim kategorijama – radionice.
Projekat je predstavljao konkretan vid podrške ranjivim kategorijama stanovništva,
doprinoseći unapređenju mentalnog i fizičkog zdravlja, poboljšanju odnosa u
porodičnom, poslovnom i socijalnom okruženju, kao i povećanje radne produktivnosti.
Zajednički projekat naše škole i Asocijacije Forest direktno je usmeren na najranjivije
kategorije stanovništva a to su mladi i osobe starije dobi. Prepoznajući problem u našem
društvu, kao vid podrške, organizovali smo grupne radionice koje su bile usmerene na
podizanje svesti kod mladih i starih osoba o posledicama lošeg kvaliteta života, a
koncipirane su kao grupna psihosocijalna podrška, ishrana i zdrave životne navike,
komunikacijom do motivacije i poboljšanja odnosa, zavisnost od interneta i ponašanja na
društvenim mrežama. Učešćem u radionicama učesnici su dobili potrebne informacije,
podršku, savete a stečeno znanje doprineće značajno zadovoljstvu, produktivnosti i
poboljšanju međuljudskih odnosa. Sam projekat je realizovan u periodu od maja do
avgusta  2023. godine, a radionice su održane u prostorijama škole Medika. Značaju
projekata veliki doprinos dala je GO Palilula – Beograd koja je prepoznala značaj i
učestvovala u sufinansiranju projekta.