Prva naučna balkanska konferencija ,,Razvojni obrazovni put sestrinstva na Balkanu” od 2. do 5. novembra u Loznici, Tršić

Prva naučna konferencija na temu obrazovanja medicinskih sestara, gde će biti pozvani
predavači eminentih obrazovnih ustanova iz zemalja Balkana održaće se od 2. do 5.
novembra 2023.godine u Loznici, Tršić
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Medika je organizator konferencije uz
podršku Udruženja zdravstvenih radnika Loznica i ovim putem želimo da pozovemo naše
profesore, studente, saradnike, kolege da uzmu učešće i daju svoj doprinos u rešavanju
mnogobrojnih problema sa kojima se medicinske sestre susreću u prepoznavanju nivoa
obrazovanja u ustanovama gde su zaposlene.
Cilj konferencije je razmena iskustava o obrazovanju, identifikovanje razlika kao i
problema u primeni stečenih zvanja u zdravstvenom sistemu kod medicinskih sestara.

Prijava radova na teme Okruglog stola kao i slušalaca putem mejla:
prof.zeljko.medika@gmail.com prijava je do 15.10.2023.

Sve detalje o konferencije možete pročitati u dokumentu na linku.

MEDIKA – NAUČNA KONFERENCIJA – LOZNICA