Održana Prva Medikina konferencija ,,Razvojni obrazovni put sestrinstva na Balkanu”

U okviru Zdravstvenih edukativnih dana „Udruženja zdravstvenih radnika Loznica“ u Tršiću je, od 02. do
05. novembra, održana Prva naučna konferencija “Razvojni obrazovni put sestrinstva na Balkanu” gde je
bilo reči o visokom obrazovanju medicinskih sestara, priznavanju diploma različitih nivoa obrazovanja
kao i o programima u srednjim medicinskim školama. Na Konferenciji su učestvovali su profesori
sestrinskih fakulteta iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Severne Makedonije.
Konferencija je uspešno realizovana, kroz predavanja i diskusiju, uz prisustvo predstavnika i organizacija
sa višegodišnjim iskustvom. Oni su kroz svoje radove i predavanja istakli koliko je važan i odgovoran
posao medicinske sestre u zdravstvenim ustanovama i kliničkim centrima. Učesnici i predavači su bili
profesori srednje medicinske škole sa Zvezdare, Visoke zdravstvene škole iz Sremske Mitrovice, profesori
Visoke zdravstvene škole strukovnih studija „Medika“, profesori Fakulteta za sestrinstvo Osjek, glavna
sestra opšte bolnice iz Loznice i studenti Visoke zdravstvene škole strukovnih studija „Medika“. Pored
njih, skup su podržali glavna sestra VMA sa delegacijom sestara i lekara, prof. dr Goran Bjelovic sa
medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesori Visoke zdravstvene škole strukovnih studija
„Medika“, profesori Visoke zdravstvene škole iz Zemuna, magistra farmacije apotekarske ustanove
„Higija“, Farmaceutska kuća „Farmiks“, mnogobrojne koleginice iz Loznice, Makedonije, Republike
Srpske, Bosne i Hercegovine, predstavnici Visoke zdravstvene škole strukovnih studija „Milutin
Milanković“ i nastavnici srednje medicinske škole u Loznici.
Svi prisutni su imali priliku da dobiju odgovore na brojna pitanja i razmene svoja međusobna iskustva
kako unaprediti, poboljšati i uvesti nove i savremene metode u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja
medicinskih sestara i kako sestrama omogućiti da dođu do visokog obrazovanja koje je veoma važno. Na
konferenciji su takođe razmenjena i praktična iskustva iz sestrinske oblasti kako u zemlji tako i u regionu,
jer svaki primer dobre prakse pomaže da se unapredi, poboljša, a samim tim i stvore bolji uslovi za rad
medicinskih sestara u svim zdravstvenim ustanovama.