Svečanost povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara

Osnovni stožeri profesije medicinske sestre su efikasna komunikacija sa pacijentima, predanost
pozivu i humanost.
Za medicinske sestre se kaže da mogu da iscele srce, um, dušu i telo pacijenta.
Biti medicinska sestra je privilegija, ali i napor. Izdržaće samo one koje su se za taj poziv
opredelile iz ljubavi. Tako je sestrinstvo zamislila Florens Najtingel, britanska medicinska sestra,
osnivač savremenog sestrinstva kao priznate profesije. Takav stav zastupa i škola Medika kroz
rad sa studentima. Na godišnjicu rođenja F. Najtingel – 12 maj – obeležava se Međunarodni dan
medicinskih sestara
Svake godine Međunarodni savet medicinskih sestara preporučuje temu koju će medicinske
sestre širom sveta istraživati tokom cele godine. Ovogodišnja tema bila je definisana sloganom
„Medicinske sestre: glas koji vodi“.
Ulaganje u profesiju medicinske sestre uz poštovanje ljudskih prava obezbediće bolje globalno
zdravlje. Stoga je škola Medika posvećena obrazovanju i unapređenju znanja medicinskih sestara
koje će voditi računa o zdravlju naših građana.
S obzirom da je Vojnomedicinska akademija u Beogradu jedan od partnera sa kojim škola
Medika sarađuje, sa zadovoljstvom smo prihvatili poziv ove institucije da prisustvujemo
svečanosti obeležavanja Međunarodnog Dana medicinskih sestara. Svečanosti su prisustvovali
profesori Visoke zdravstvene škole strukovnih studija Medika.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar odbrane Nebojša Stefanović uručio je medalju
za najbolju sestru na svečanosti koja je ove godine pripala Mari Tešić iz Službe za zdravstvenu
negu Vojnomedicinske akademije.
Ove godine izrađena je nova medalja za najbolju sestru koja nosi ime nekadašnje glavne sestre
VMA pukovnika Verice Ćorluke zaslužne za razvoj sestrinskog poziva na VMA, koja se borila
se za očuvanje zdravlja, unapređenje sistema zdravstvene nege i kontinuirano usavršavanje u
struci.
Osim tradicionalnog uručenja nagrade za sestru godine, svečanosti je prethodila izložba uniformi
medicinskih sestara i tehničara kroz epohe. To je bila prilika da se kroz istorijski osvrt prikaže
značaj pružanja zdravstvene nege.